Danh mục: Thủ thuật PC

Thủ thuật : Khắc phục lỗi máy tính không nhận usb

Đôi khi bạn cắm thiết bị USB vào máy tính bạn sẽ nhận được thông báo USB Device Not Recognized” -(Thiết bị USB không được nhận dạng). Nếu thiết bị USB không được máy tính nhận diện thì đừng bỏ qua bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn khắc phục sự cố đơn giản nhất, …