Hướng dẫn đổi tên file hàng loạt trên windows 10 nhanh nhất

Rate this post

Trong quá trình sử dụng máy tính sẽ có nhiều lúc bạn muốn đồng nhất những tên file để dễ quản lý. Nhất là với những file tải từ trên mạng xuống sẽ được lưu với những ký tự rất dài và ngẫu nhiên. Vậy làm thế nào để đổi tên file hàng loạt nhanh nhất?

Cách đổi tên tên file hàng loạt bằng File Explorer

Sử dụng File Explorer, bạn có thể chọn một tệp và nhấn phím “F2” để đổi tên tệp, nhưng trải nghiệm này cũng cho phép bạn nhanh chóng đổi tên hàng loạt nhiều tệp theo ít nhất hai cách khác nhau.

đổi tên file bằng explorer

Đổi hàng loạt file với nhiều tên

Nếu bạn muốn nhanh chóng đổi tên nhiều tệp bằng các tên khác nhau, bạn có thể sử dụng các bước sau:

Bước 1: Mở File Explorer.

Bước 2: Duyệt đến thư mục bao gồm tất cả các tệp bạn muốn đổi tên.

Bước 3: Chọn tập tin đầu tiên trong danh sách.

Bước 4: Nhấn phím F2 để đổi tên nó.

Mẹo nhanh: Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút “Rename” trong tab “Home”. Bạn có thể nhấp chuột phải vào tệp và chọn “Rename”. Hoặc bạn có thể nhấp vào tệp và chọn một tên mới.

Bước 5: Nhập tên mới và nhấn phím Tab để tự động chuyển sang tệp tiếp theo.

Bước 6: Nhập tên mới cho tệp và nhấn phím Tab một lần nữa để tiếp tục đổi tên tệp khác.

Đổi tên file hàng loạt với một tên

Nếu bạn cần đổi tên nhiều tệp cùng một lúc bằng cùng một cấu trúc tên, bạn có thể sử dụng các bước sau:

Bước 1: Mở File Explorer.

Bước 2: Duyệt đến thư mục bao gồm tất cả các tệp bạn muốn đổi tên.

Bước 3: Chọn tất cả các tập tin.

Mẹo nhanh: Bạn có thể sử dụng phím tắt Ctrl + A để chọn tất cả các tệp. Bạn nhấn và giữ phím Ctrl và sau đó nhấp vào tệp bạn muốn đổi tên. Hoặc chọn một tệp và nhấn và giữ phím Shift, sau đó bấm vào tệp cuối cùng để chọn một phạm vi tệp.

Bước 4: Nhấn phím F2 để đổi tên nó.

Bước 5: Nhập tên mới cho tệp và nhấn Enter.

Khi bạn nhập tên mới và nhấn phím Enter, tất cả các tệp đã chọn sẽ được đổi tên bằng cùng một cấu trúc. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận thấy rằng họ sẽ sử dụng một số khác nhau giữa các dấu ngoặc đơn. Ví dụ: nyc_trip (1).jpg và nyc_trip (2).jpg.

Cách đổi tên file hàng loạt bằng Command Prompt

Lệnh Command Prompt trong máy tính có rất nhiều công dụng, trong bài viết này các bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên hơn khi lệnh này có thể sử dụng để đổi tên file hàng loạt.

Bước 1: Mở File Explorer.

Bước 2: Duyệt đến thư mục bao gồm tất cả các tệp bạn muốn đổi tên.

Bước 3: Trong thanh địa chỉ, nhập cmd và nhấn Enter.

Trong thời gian ở vị trí thư mục, bạn có thể sử dụng “ren” hoặc “rename”  để đổi tên tập tin của bạn. Để thực hiện được bạn áp dụng theo các bước dưới đây.

Đổi tên một tập tin

Để đổi tên một tệp, sử dụng cú pháp lệnh sau và nhấn Enter:

ren “old-filename.txt” “new-filename.txt”

Ví dụ cú pháp lệnh:

ren “nguoi-yeu-cu.txt” “nguoiyeucu.txt”

Điều đáng chú ý là bạn có thể chạy lệnh mà không cần dấu ngoặc kép, nhưng chúng được yêu cầu nếu bạn đang cố gắng thay đổi tên của tệp bao gồm một hoặc nhiều khoảng trắng.

Đổi tên nhiều tập tin

Để đổi tên nhiều tệp, sử dụng cú pháp lệnh này và nhấn Enter:

ren *.ext1 ???-new_filename_part.*

Ví dụ cú pháp lệnh:

ren *.jpg ???-hikingTrip.*

Trong ví dụ cú pháp lệnh, dấu hoa thị (*) là ký tự đại diện cho lệnh “ren” khớp với mọi thứ với phần mở rộng .jpg. Dấu hỏi (?) Cũng là ký tự đại diện, nhưng nó đại diện cho một ký tự của tên tệp gốc. Vì vậy, trong cú pháp, chúng tôi đang sử dụng ba dấu hỏi, có nghĩa là tên tệp đầu ra sẽ bao gồm ba ký tự đầu tiên của tệp gốc (hoạt động như một mã định danh duy nhất để tránh trùng lặp) cộng với bất kỳ tên nào bạn sử dụng sau dấu hỏi.

Chẳng hạn, nếu bạn đổi tên “Mountain-day2.jpg” và “lake-day3.jpg”, bằng cách sử dụng cú pháp lệnh này, kết quả đầu ra sẽ như thế này: “mou-cyclingTrip.jpg” và “lak-cyclingTrip.jpg”.

Cách đổi tên nhiều tệp bằng PowerShell

đổi tên file bằng powershell

PowerShell là một công cụ dòng lệnh nâng cao được tích hợp trong Windows 10, cho phép bạn thao tác tên tệp theo nhiều cách. Tuy nhiên, trong các hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đưa bạn qua các tình huống phổ biến nhất để đổi tên một hoặc nhiều tệp hàng loạt.

Để mở PowerShell ở vị trí chứa các tệp bạn muốn đổi tên, hãy sử dụng các bước sau:

Bước 1: Mở File Explorer.

Bước 2: Điều hướng đến thư mục với các tệp bạn muốn đổi tên.

Bước 3: Bấm và giữ phím Shift, bấm chuột phải vào một khoảng trống trong thư mục và chọn tùy chọn Mở PowerShell.

Khi ở vị trí thư mục, bạn có thể sử dụng lệnh “Dir” để liệt kê các tệp cùng với lệnh “Rename-Item” với các tùy chọn khác nhau để đổi tên hàng loạt tệp của bạn theo một số cách:

Đổi tên một tập tin

Để đổi tên chỉ một tệp, sử dụng lệnh sau:

Rename-Item “original_filename.ext1” “new_filename.ext1”

Ví dụ cú pháp lệnh:

Rename-Item “nyc_trip_notes.txt” “nycTripNotes.txt”

Bạn có thể chạy lệnh này mà không có dấu ngoặc kép, nhưng chúng được yêu cầu nếu bạn đang cố gắng thay đổi tên của tệp bằng một hoặc nhiều khoảng trắng.

Đổi tên nhiều tệp hàng loạt

Để đổi tên hàng loạt tệp khi cấu trúc tên không quan trọng, hãy sử dụng cú pháp lệnh này và nhấn Enter:

Dir | %{Rename-Item $_ -NewName (“new_filename{0}.ext1” -f $nr++)}

Ví dụ cú pháp lệnh:

Dir | %{Rename-Item $_ -NewName (“nyc_trip_{0}.jpg” -f $nr++)}

Nếu bạn chạy cú pháp lệnh, tất cả các hình ảnh có phần mở rộng .jpg sẽ được đổi tên bằng cùng một cấu trúc. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận thấy rằng họ sẽ sử dụng một số ký tự khác ở cuối. Ví dụ: nyc_trip_0.jpg và nyc_trip_1.jpg.

Ngoài những hướng dẫn đổi tên file hàng loạt chúng tôi đã giới thiệu ở trong bài viết này, bạn còn có thể sử dụng phần mềm thứ 3 để hỗ trợ. Chúc các bạn thực hiện thành công.

ztedevice.vn – Thủ thuật PC

Leave a Reply