Hướng dẫn những cách chụp màn hình máy tính đơn giảng nhất

Mọi máy tính đều có tính năng chụp màn hình máy tính và có rất nhiều cách khác nhau để thực hiện điều này. Bên cạnh thói quen sử dụng phím tắt thì có thể áp dụng bằng những phần mềm tiện ích. Cùng khám phá toàn bộ cách chụp màn hình máy tính dưới đây. …